Wanneer

2 februari 2017

Hoe laat

13.00 - 17.00

Waar

NHL Hogeschool

Friesland vergrijst in rap tempo. Over 15 jaar is 1 op de 4 Friezen naar verwachting 65 jaar of ouder. Wat zijn de uitdagingen én kansen die vergrijzing met zich mee brengt? Daar gaat dit symposium over.

Uitdagingen én kansen

De vergrijzing brengt een stijging van het aantal zorgvragen met zich mee. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel: er wordt een grotere zelfredzaamheid van mensen verwacht, met steun vanuit de eigen sociale omgeving. Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven? Hoe kan hun omgeving hen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de woonomgeving, het voorzieningenniveau, (werkende) mantelzorgers, preventie? Tijdens deze bijeenkomst gaan inleiders vanuit diverse disciplines in op de uitdagingen en kansen de vergrijzing meebrengen in dit veranderende demografische- en zorglandschap.

Programma en aanmelden

Sprekers deze middag zijn:

Daarnaast is er een vraaggesprek met wethouders uit Friesland en zullen een aantal senioren deelnemen aan een referentiegroep waarin zij reflecteren op de bijdragen van de sprekers.

Bekijk het volledige programma hier. Hier kun je je ook aanmelden.

Rengerslaan 10, Leeuwarden

Gezien op: Fries Sociaal Planbureau