Bert Moormann

Bert Moormann is directeur Wonen bij woningcorporatie Domesta. Met een bedrijfskundige blik en een gezonde dosis creatief ondernemerschap legt hij verbindingen die bijdragen aan het leefbaar houden van de wijken en dorpen in het werkgebied van Domesta.