Jolanda Lubberts - Admiraal

Jolanda Lubberts-Admiraal heeft als jonge gebiedscoördinator bij de gemeente Emmen een frisse blik op ontwikkelingen in de gebieden. Met haar enthousiasmerend vermogen verbindt zij in 3 wijken en 2 dorpen initiatieven met elkaar voor het verbeteren van de leefkwaliteit van deze wijken en dorpen.

Berichten door Jolanda Lubberts - Admiraal

The x-factor