Petra de Braal

Petra de Braal is projectleider van DEEL& Ulrum. DEEL& Ulrum ondersteunt de bevolking van Ulrum bij het toekomstbestendig maken van hun dorp middels drie concrete opgaves: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. Daarbij worden ze ondersteund door een bont gezelschap aan experts van buitenaf. Voor Roeg en Roem blogt ze over de voortgang van dit project.