Pieter Bregman

Directeur woningcorporatie Nijestee in Groningen. Maatschappelijk betrokken volkshuisvester, spreker, blogger