Bij bewonersparticipatie denken we vaak aan bewoners die activiteiten organiseren voor de buurt of zich inzetten voor het beheer van hun straat. Maar hoe zit het met bewonersparticipatie bij beleid en besluitvormingsprocessen? Een interessante vraag voor woningcorporaties die steeds meer richting interactieve beleidsvorming gaan. Te denken valt aan beslissingen voor sloop en renovatie. Hoe betrek je bewoners hierbij? Welke voorwaarden kun je als woningcorporatie scheppen om gezamenlijk een geslaagd traject te doorlopen? In onderstaand artikel staan een aantal aandachtspunten en handvatten.

Ontbreken er zaken? Zou je hier graag over doorpraten met vakgenoten? Kom dan naar het Spitsuurtje op 30 november: de sleutel tot bewonersparticipatie.

Ken je eigen motief

Om het maximale uit bewonersparticipatie te halen is het belangrijk vooraf stil te staan bij je eigen motieven en mogelijke valkuilen tijdens het proces.

Elke buurt is uniek

Bewonersparticipatie kent geen standaard aanpak. Zoals elk project weer anders is, is ook elke buurt weer anders. Dit zijn deels factoren waar je geen invloed op hebt.

Een duidelijk kader

Welke voorwaarden kun je als woningcorporatie scheppen om het participatietraject in goede banen te leiden?

lees ook: Participatie, de brug tussen bewoners en woningcorporatie

Spitsuurtje: de sleutel tot bewonersparticipatie

Op donderdag 30 november organiseert Roeg & Roem een Spitsuurtje voor woningcorporaties waarin we dieper ingaan op de vraag: wat is de sleutel tot bewonersparticipatie? Hoe verhouden alle bovenstaande factoren en aandachtspunten zich tot de praktijk? In een gesprek met vakgenoten wisselen we ervaringen en kennis uit. Meepraten? Meld je dan hier aan.

Wanneer: donderdag 30 november, 9 tot 11 uur
Waar: Boterdiep 63, Groningen

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers