Eerder schreef ik over reuring en levendigheid. Over de niet te stuiten maalstroom die burgers en ondernemers in een dorp in gang kunnen zetten. En over het voorrecht deel uit te maken van zo’n proces.  Ik beloofde meer te vertellen over de vijf belangrijkste pijlers van lokale economie. Vandaag nummer één van de vijf: het versterken van bestaand ondernemerschap.

Is er in deze tijd van crisis en faillissementen nog een weg terug naar nieuwe kansen, naar innovatie, naar groei? Die is er zeker! Vereist: burgers en ondernemers die de handen ineen slaan en uitgaan van de dorpse ambitie.

Want in de dorpen in onze regio leeft het ondernemerschap. Het genereert inkomsten voor de gemeenschap. Het creëert banen. Het brengt veerkracht en houdt het dorp levendig.

Ondernemers pakken in de dorpen en de regio datgene op waar zij verdienste in zien. Zo ontstaat lokaal die bedrijvigheid waar behoefte aan is of waar energie in zit. Die bedrijvigheid, die ondernemingen noemen we dorpse topsectoren. Zo is in Groningen en Drenthe het MKB verantwoordelijk voor respectievelijk 75% en 77% van de banengroei!

Zomaar een greep uit de toolbox “versterken van ondernemerschap”.

Kansen genoeg. Begin vandaag met bruisen!!

Dit is de tweede blog in de serie Wijkeconomie van Jan van der Bij van CMOStamm waarin hij dieper ingaat op de vijf pijlers van de wijkeconomie.

Jan van der Bij, adviseur bij CMOSTAMM, is expert op de terreinen wonen en regionale en lokale economie en het opstellen van streekvisies.

Bekijk al onze bloggers