— Geschreven door Marleen van der Werff —

Zoek elkaar op, ga coalities aan, betrek de gemeente, stel samen spelregels op, experimenteer. Deze tips plus nog vele anderen gaven vijftig dorpelingen en betrokkenen uit de gemeente Weststellingwerf tijdens de thema-avond op 27 juni.

Belangrijke vragen

De bewoners bogen zich tijdens deze avond, op initiatief van de gemeente Weststellingwerf over uitdagingen op gebied van leefbaarheid en zorg in hun dorpen. Vragen die voorbij kwamen waren bijvoorbeeld:

Samen werd gezocht naar slimme verbindingen, kansrijke toekomstscenario’s en wie of wat daarvoor nodig is.

‘Et Proeme Nust’

De inspirerende, gezellig rommelige (wegens verbouw) locatie ‘Et Proeme Nust’ vormde een perfect podium: hier komen leefbaarheid, ondernemerschap en diverse functies voor het dorp mooi samen. Op basis van de wensen van bewoners uit de Groote Veenpolder is er nu een aanbod in sport, ontspanning en recreatie.

 

Kwartetten met nieuwe combinaties

Na drie flitsende praktijkverhalen uit de dorpen Oldelamer, Boijl en Nijeholtpade gingen de aanwezigen aan de slag. Ieder vanuit eigen achtergrond, bracht in wat diegene te bieden had.  Door ieders kwaliteiten en belangen te combineren ontstonden al gauw mooie ideeën en oplossingsrichtingen. Ook bleek er al best wat initiatieven te zijn genomen in de dorpen. Er werd gesproken over het starten van kleine zorg- of energiecoöperaties, de opkomst van een sociale ondernemingen met een brede (ontmoetings)functie, de behoefte aan eigen budgetten per dorp om je dorpshuis te behouden of het openbaar groen te onderhouden en nog veel meer ideeën.

Spelers betrekken, coalities vormen

Tijdens de avond werd duidelijk dat er veel spelers nodig zijn om het spel van de omgevingsvisie te kunnen spelen. De dorpen met hun Plaatselijke Belang verenigingen, de VKD (Vereniging van Kleine Dorpen) en verenigingen, maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties, de scholen, de zorginstellingen en woningcorporaties. En omdat juist die laatste drie partijen zich vaak terugtrekken uit deze dorpen, zijn daar weer nieuwe spelers en samenwerkingen voor in de plaats nodig. Natuurlijk werd ook de gemeente als belangrijke speler genoemd, waarbij die soms wat van rol lijkt te verschuiven: van scheidsrechter naar facilitator en/of medespeler?

Duidelijke spelregels, inclusief ‘joker’

Meer speelruimte, minder sturing vanuit de gemeente, meer zelfsturing vanuit de dorpen. Dat levert genoeg vragen op: wat wordt er op welk moment, van ieder verwacht? De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan duidelijke spelregels, maar ook dat het belangrijk is om deze samen te maken. De wethouder opperde de mogelijkheid om een samenwerkingscontract tussen de gemeente en de dorpen op te stellen. Ook werd de behoefte aan ‘vrije’  experimenteerruimte genoemd: soms moet je ruimte scheppen, om mogelijk te maken wat via standaard regelgeving niet lukt.

Winnen door samenwerken

Door samen aan de nieuwe ideeën te werken, werd ook duidelijk dat hier een bepaalde  houding voor nodig is. Als je samen wat wilt bereiken moet je elkaar meer opzoeken, je belangen naast elkaar leggen, kijken waar je samen naar toe wilt. Eén van de voorbeelden die werd genoemd is dat je als basisschool niet moeten concurreren maar juist zult moeten samenwerken om een plek in de dorpen te behouden. En als Brede School of Multifunctioneel Centrum moet je niet concurreren met het aanbod van de dorpshuizen, maar juist samenwerken om activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Ook van de gemeente vraagt dit een andere houding: er meer op uit gaan, buiten de kaders denken, aansluiting zoeken bij wat er speelt. In plaats van ‘iets mag of iets mag niet’ liever de insteek: ‘waar wil je samen naartoe’.

Wie speelt het spel mee?

Aan het aantal deelnemers, de positieve sfeer en het enthousiasme tijdens deze avond werd heel duidelijk: deze dorpen willen het spel spelen. Zij daagden op hun beurt de gemeente uit: “ondersteun ons, help mee om spelregels op te stellen, geef ons ruimte om te experimenteren, maar zet ons “in lead”. Daarbij beseften de dorpen zich maar al te goed dat dit niet zomaar gaat: meer zelf doen en zelf bepalen, daar heb je ook meer vrijwilligers voor nodig. En dat is nu net waar in veel van de dorpen gebrek aan is. Als tip van één van de dorpen werd genoemd: pas je vraag aan, richt je op een andere soort vrijwilliger. “Vraag concrete hulp, sluit aan bij wat mensen leuk vinden en goed kunnen. De ‘vergadertijger’ is moeilijk te vinden, maar er zijn genoeg mensen die af en toe wel wat willen doen!”

Merel is altijd op zoek naar manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Want het is daar waar mensen elkaar ontmoeten dat er iets bijzonders kan ontstaan. Het zijn dan ook niet haar studies filosofie en journalistiek waar ze het meest van leert maar de plekken waar ze komt en de bijzondere mensen die ze daar spreekt. Met veel plezier is ze sinds 2016 projectleider bij Roeg & Roem

Bekijk al onze bloggers