Op 2 februari organiseren onder begeleiding van KAW’s woningmarkt-freak Daniël Depenbrock een spitsuurtje over de woningverdeling. Wij vroegen hem alvast naar zijn visie en inspiratiebronnen.

Wat betekent duurzame verstedelijking voor jou?

‘Bij duurzame verstedelijking gaat het al gauw over de grote groeigroep kleine huishoudens die graag in de stad wil wonen. Er wordt vaak aangenomen dat deze mensen ook graag dicht op elkaar en op een relatief klein oppervlak compact willen wonen. Ik geloof daar niet zo in: dat we compact en in hoge dichtheid bouwen is volgens mij geen wens, maar een gevolg van een gebrek aan ruimte als gevolg van schaarste en hoge prijzen. Daar komt nog bij dat we ons verrekenen: de komende 20 jaar neemt het aantal gezinnen weliswaar af, maar er komen relatief weinig gezinswoningen vrij op de woningmarkt. Dat komt omdat de huidige babyboomgeneratie enorm honkvast is en oud kan worden in eigen woning. Dat compacte wonen komt erin vooral bij ouderen meestal niet van. Het dilemma is: als we nu niet voor gezinnen gaan bouwen, creëren we de eerstkomende twintig jaar wel een probleem. Doen we het wel, dan hebben we over twintig jaar een overschot aan gezinswoningen.

Wat zouden we daaraan kunnen doen?

De crux zit hem er naar mijn idee in hoe je een woning definieert. Ook kleine huishoudens hebben behoefte aan meerdere ruimtes.  Die dienen dan misschien niet als kinderslaapkamer, maar voor allerlei andere activiteiten zoals werken aan huis.  Hetzelfde geldt voor ouderen: zij slapen soms apart, en willen ook ruimte hebben om mensen te ontvangen. Kortom: niet zozeer ruimte beperken, maar nadenken over plattegronden die voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk zijn. En dat niet op de vierkante centimeter prutsen.

Waar moeten nieuwe huizen dan komen te staan?

De gedachte dat alle binnenstedelijke ruimte gebruikt moet worden, vind ik discutabel. Een stad wordt er niet per se beter van. Als alle open ruimte wordt benut, kan dat ten koste gaan van de leefbaarheid en kwaliteit. Meer ruimte gebruiken stelt je wel voor de vraag hoe je landschap, wonen, bedrijvigheid, en met name mobiliteit goed ineen vlecht, nadelige gevolgen wegneemt.

Waar gaan we het tijdens het spitsuurtje over hebben?

Ik ben momenteel bezig met een project alle locaties van de stad Groningen en de omliggende gemeenten in elkaars verband zien. Met als achterliggende vraag: hoe kunnen we de stedelijke woningvraag kwijt in, aan of om de stad? Hoe kun je stedelijke groepen een zo vraaggericht antwoord geven, als er onvoldoende stedelijke woonplek is? Dat is precies waar ik tijdens het spitsuurtje aandacht aan wil besteden.

Inspiratiebronnen

Gert Jan Hagen, voormalig SmartAgent en oprichter van springco. Hij weet drijfveren van groepen mensen bloot te leggen, op een manier die verdergaat dan alleen naar typen woningen en stedelijk of niet stedelijk. Met hem onderzocht ik in 2011 welke leefstijlen er in Groningen rondlopen, en welke woonmilieus in de stad bij hen passen. Ook ontdekten we aan welke plekken onvoldoende aanbod is en welke plekken bij hen passen. Dat gaat om meer dan de woning alleen.

Friso De Zeeuw, door sommigen wordt hij wel een beetje gezien als de man die onze laatste weilandjes vol wil bouwen. Maar ik vind dat hij een aantal goede argumenten heeft om het eenzijdig denken in verdichting en verstedelijking ter discussie te stellen. Hij heeft daar een half jaar geleden een artikel over geschreven.

Woonproducten daarbij horen.

Friso De Zeeuw,  door sommigen wordt hij wel een beetje gezien als een nieuwe bouwboer die weilandjes vol wil bouwen. Maar ik vind dat hij een aantal goede argumenten heeft om het eenzijdig denken in verdichting en verstedelijking ter discussie te stellen.  Hij heeft daar een half jaar geleden een artikel over geschreven, wat nogal wat kritiek opleverde.

Merel is altijd op zoek naar manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Want het is daar waar mensen elkaar ontmoeten dat er iets bijzonders kan ontstaan. Het zijn dan ook niet haar studies filosofie en journalistiek waar ze het meest van leert maar de plekken waar ze komt en de bijzondere mensen die ze daar spreekt. Met veel plezier is ze sinds 2016 projectleider bij Roeg & Roem

Bekijk al onze bloggers