De Friese mienskip is in beweging en de Doorgeefcamera brengt het in beeld. Wat doen bewoners om hun dorpen en wijken leefbaar te houden? Wat voor initiatieven komen er allemaal van de grond en hoe faciliteren andere partijen hierin? Een tweede verslag uit de gemeente de Fryske Marren met allerlei mooie voorbeelden van hoe inwoners zelf het heft in handen nemen voor hun woonomgeving.

Panna in Delfstrahuizen

In Delfstrahuizen worden de handen uit de mouwen gestoken voor de aanleg van een pannaveldje bij het voetbalveld van de plaatselijke VV. Met een bijdragen van De Fryske Marren, een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie, vv Delfstrahuizen en veel eigen inzet van vrijwilligers wordt dit project gerealiseerd. De jeugd in Echtenerbrug en Delfstrahuizen kan er na schooltijd een balletje trappen.

Oosterzee

De campinggasten, de gasten in het haventje van plaatselijk belang en passerende fietsers en wandelaars konden dit seizoen gebruik maken van een piekfijn toiletgebouw. Tot stand gebracht door grote inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen van Plaatselijk Belang, De Fryske Marren en Streekwurk (provincie Fryslân).

Eetbaar Lemmer

Eetbaar Lemmer heeft van de gemeente een stuk grond in beheer gekregen dat voorlopig niet gebruikt wordt voor woningbouw. Een groep enthousiaste (biologische) tuinders heeft inmiddels de eerste producten geoogst. Een deel kon aan de voedselbank worden afgestaan. Zowel de gemeente als de provincie deden een duit in het zakje voor de startfase.

Zelfwerkzaamheid aan het water in Vegelinsoord

In het dorp Vegelinsoord heeft deze kade langs het Heerenveens kanaal er jarenlang helemaal verwaarloosd bij gelegen. Waterbeheertechnisch was er geen aanleiding tot opknappen. De dorpelingen, die in de zomer vanaf deze kade graag zwemmen en vissen, konden het niet langer aanzien en hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Met de aannemer konden goede afspraken worden gemaakt over zelfwerkzaamheid. Zo is door de inzet van vele vrijwilligers uit het dorp en met financiële hulp van gemeente De Fryske Marren en van het Wetterskip Fryslân de kade hersteld en draagt nu met recht de naam “Recreatiekade Vegelinsoord”.

 

Een multifunctionele steiger in Terkaple en Akmarijp

Wat is er mooier dan aan het water wonen en samen je eigen zwemplek realiseren? Dat dachten de inwoners van de dorpen Terkaple en Akmarijp nou ook. De vereniging van Plaatselijk Belang heeft zich er hard voor gemaakt en gezorgd voor de benodigde financiële middelen van gemeente en derden. Recht tegenover het schoolplein van de lokale basisschool is de steiger gerealiseerd. En omdat de steiger extra ruim en stevig is aangelegd, wordt hij ook gebruikt voor vissen en de wedstrijd klompkesilen in de zomer en de koek- en zopietent in de winter.

Op zoek naar meer informatie over deze projecten? Stuur een mail naar dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Bekijk al onze bloggers