De Doorgeefcamera gaat dit jaar op pad langs de gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe. Met het LPB congres voor wijkprofessionals eind november 2014 in Groningen en alle ontwikkelingen als de participerende overheid en de decentralisaties voldoende redenen om daar eens een kijkje te nemen en het wijk- en dorpsgericht werken van gemeenten in beeld te brengen. Wat gebeurt er allemaal in de dorpen en wijken, wat doet de wijkprofessional en hoe geven de professionals vorm aan de veranderende rol van burgers en professionals? De Doorgeefcamera laat ‘t zien!

We hebben de laatste weken al veel projecten gezien waarbij vooral voorzieningen in dorp en wijk een boost krijgen door inzet van bewoners. In Midden-Drenthe heeft de doorgeefcamera een aantal projecten op de foto gezet waarbij bewoners hun directe leefomgeving verbeteren.

De Meester Weijerstraat in Bovensmilde krijgt een opknapbeurt. De straat wordt heringericht en de woningen opgeknapt. Op de foto’s staat de bewonerswerkgroep die meedenkt over de herinrichting van hun straat. De bewoners zijn erg enthousiast en hebben zelfs al een facebookpagina gemaakt voor hun straat. Op die manier wordt ook de sociale betrokkenheid vergroot!

Preventie Beilen is een buurtpreventie project opgericht vanuit de wijk Beilen-West om de leefomgeving leefbaar en gezellig te houden. Het preventieteam bestaat uit vrijwilligers en wandelt door de wijk, duidelijk herkenbaar middels hesjes.

Een jaar geleden heeft de Vereniging voor dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen het initiatief genomen tot verbetering van de leefomgeving in de nieuwbouwwijk in Hooghalen, Brootacker II. Tijdens buurtbijeenkomsten heeft een projectgroep de ideeën uitgewerkt in een plan. Vanaf dit voorjaar zijn buurtbewoners, jong en oud, actief geweest met de realisatie van het gezamenlijke plan: Speel- en leefuitdaging Brootacker. Deze is op 27 september 2014 feestelijk geopend.

Deze architect is doortastend, creatief en resultaatgericht. Een goede leefomgeving is waar het volgens haar om draait, helemaal wanneer dit samenkomt op ruimtelijk én sociaal vlak. Annette was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem en nu werkzaam als architect bij TWA architecten.

Bekijk al onze bloggers