Onze Doorgeefcamera is op stap in Fryslân en ontdekt wat er allemaal borrelt en bruist in de Friese mienskip! Wat doen bewoners om hun dorpen en wijken leefbaar te houden? Wat voor initiatieven komen er allemaal van de grond en hoe faciliteren andere partijen hierin? In deze editie zijn we op bezoek bij de Súdwest-Fryslân, een grote gemeente waar het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen voorop staat!

De gemeente Súdwest-Fryslân is in 2011 ontstaan uit vijf gemeenten en telt 74 kernen. Om het contact met deze kernen goed te organiseren heeft de gemeente het Kernenbeleid ingesteld. Een team van vijf coördinatoren zorgt voor goede contacten tussen de steden, dorpen en wijken en de gemeente.

Een fonds om mooie dingen mee te doen

In Súdwest-Fryslân staat het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen voorop. Om kleine en grote projecten mogelijk te maken heeft de gemeente het Kwaliteitsgeld beschikbaar gesteld, waar steden, dorpen en wijken een beroep op kunnen doen. Het is een laagdrempelige regeling, met als belangrijkste voorwaarden een breed draagvlak en het verbeteren van de leefbaarheid in de kern. Daarnaast ondersteunt de gemeente de steden, dorpen en wijken bij het opstellen van toekomstvisies. En vanuit die visies worden weer nieuwe projecten ontwikkeld. In de afgelopen jaren zijn er veel projecten bedacht. Dat varieert van het plaatsen van bankjes en prullenbakken tot initiatieven voor gezamenlijke activiteiten en het inrichten van dorpstuinen. Zo blijft Súdwest-Fryslân een levendige en leefbare gemeente

Volop water

In een gemeente met zoveel water is het mooi om te zien dat de mensen hier ook daadwerkelijk van kunnen genieten. Zo is er het bankje bij het Waterschapsmonument Slúske Molkwerum gekomen, met prachtig uitzicht over het IJsselmeer. Een steiger bij de trailerhelling in Makkum. En een multifunctionele vis- en kluunsteiger in Goënga. ’s Zomers Zomers staan de liefhebbers hier te vissen. In de winter is het een kluunsteiger.

Duurzaamheid voorop

In Makkum is het project Makkum Aantrekkelijk Duurzaam gestart met een een natuurtuin en een kikkerpad. Makkum Duurzaam is een beweging in het leven geroepen om bewoners in Makkum te enthousiasmeren voor een sociaal duurzame omgeving.

En de laarsjes stapten verder…

… van de speeltuin in Parrega naar de jeu de boulebaan in Tjerkwerd. Meer foto’s zien van deze mooie projecten zie je hier. Meer weten over deze projecten? Neem dan contact op met het Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers