Op 11 mei 2017 is de stichting Roeg & Roem opgericht. Sinds de start in 2008 is Roeg & Roem ondergebracht bij een van de founding fathers, KAW en Nijestee. Dit jaar gaat Roeg & Roem verder al stichting.

Wat blijft staan is dat we ons enthousiast inzetten voor het uitwisselen en verspreiden van kennis over het wonen, werken en leven in Noord-Nederland! Want al heeft Roeg & Roem een nieuw jasje, daar verandert natuurlijk niks aan!

Hoe het allemaal begon

Marcel Tankink en Pieter Bregman zagen in 2008 dat de noordelijke, maar ook landelijke, volkshuisvesting, voor een aantal geweldige uitdagingen stond:

  1. Sociale doelstellingen (samengevat in het containerbegrip ‘leefbaarheid’) zijn steeds meer expliciet leidend voor fysieke ingrepen. Het sociale programma is gericht op sociale stijging van burgers en empowerment van de wijk en de bewoners. We willen perspectief en keuze bieden;
  2. De verhouding tussen instanties en burgers verandert. Er wordt een grotere rol toegedacht aan de burgers, in de lijn van ‘Vertrouwen in de buurt’. Burgers nemen een grotere rol in de zorg voor hun naasten en hun leefomgeving.
  3. Minder centrale regie en topdown werken, meer vanuit de buurt, bottom-up.
  4. Sociale cohesie is hét kenmerk van een leefbare buurt. Bewonersnetwerken en burencontacten zijn belangrijk. Meer alledaagse, vanzelfsprekende ontmoetingen tussen wijkbewoners kunnen de collectieve zelfredzaamheid in een buurt vergroten.
  5. De lokale partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg willen en zullen in de komende jaren anders met elkaar gaan samenwerken. Er ontstaan nieuwe coalities.

Deze landelijke issues spelen in het Noorden tegen de achtergrond van de specifieke ontwikkelingen op de Noordelijke woningmarkt. In de discussie wordt dit kortweg de ‘krimp’ genoemd wordt.

 

Nog steeds actueel

De uitdagingen die door Tankink en Bregman in 2008 werden gesignaleerd zijn nu misschien wel actueler dan ooit. Er ligt dus nog steeds een belangrijke taak voor Roeg & Roem in de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van werken aan leefbaarheid. Als stichting zullen we ons daar voor de volle honderd procent voor blijven inzetten!

Merel is altijd op zoek naar manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Want het is daar waar mensen elkaar ontmoeten dat er iets bijzonders kan ontstaan. Het zijn dan ook niet haar studies filosofie en journalistiek waar ze het meest van leert maar de plekken waar ze komt en de bijzondere mensen die ze daar spreekt. Met veel plezier is ze sinds 2016 projectleider bij Roeg & Roem

Bekijk al onze bloggers