Corporaties halen energiedoel niet’, zo kopte Trouw vandaag. Verduurzaming van de voorraad staat volop op de agenda bij de woningcorporaties, waarbij Nul op de meter-renovaties één van de meest ontwikkelde en veelbelovende methodes is. In 2016 concludeerde Roeg & Roem naar aanleiding van een drietal Spitsuurtjes over dit onderwerp al: Nul op de meter kan echt beter. Samen met de Hanzehogeschool heeft Roeg & Roem vandaag een onderzoekssubsidie aangevraagd om een adequate aanpak te ontwikkelen voor het bewonersproces, van planvorming tot ingebruikname. Begin 2018 wordt bekend of de subsidie is toegekend.

Nul op de meter, wat kan er beter?!

In 2016 kwam tijdens 3 Spitsuurtjes een diverse groep samen rond het thema Nul op de meter. Corporaties, bouwers, bewoners en de Hanzehogeshool, ieder hadden ze hun eigen ervaringen. Alle partijen zijn zoekende, maar hebben wel hetzelfde doel: tevreden huurders en daadwerkelijk een nul op de meter. Technisch gezien kun je dit garanderen, aldus Van Wijnen, maar het gedrag van de bewoners zal uiteindelijk de energierekening bepalen. In coaching van de bewoners is winst te halen, maar wie pakt dat op? Vanuit de aanwezige corporaties waren er volop vragen over de communicatie met bewoners. Dit wil je goed doen, maar je wilt ook niet betuttelend zijn. Iedere corporatie heeft zo zijn eigen ervaringen, vaak gekoppeld aan een forse tijds- en kosteninspanning. Met een enorme opschaling in het vooruitzicht, is het belangrijk te weten wát in die aanpak nou echt effect heeft.

Samen met ons netwerk

Mocht het onderzoeksgeld worden toegekend, dan gaan de Hanzehogeschool en Roeg & Roem samen met Wold & Waard, Woonborg, Lefier, Wierden & Borgen en Elkien een tweejarig onderzoekstraject in. De bestaande ervaringen zullen geanalyseerd worden. Vervolgens zal er in co-creatie een aanpak voor het bewonerstraject worden ontwikkeld, die uiteindelijk getest zal worden in één of meer pilots. Roeg & Roem zal tijdens deze 2 jaar haar netwerk bij dit onderzoek betrekken, want juist het delen van kennis en ervaring tussen de verschillende partijen (corporaties, bouwers, architecten etc) is van belang. Kenniscentrum Energie & Gedrag van de Hanzehogeschool zal het onderzoek in samenwerking met het netwerk inhoudelijk vormgeven.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers