De Doorgeefcamera is in Friesland en brengt in beeld wat de Friese mienskip doet om hun dorpen en wijken leefbaar te houden.  Wat voor initiatieven komen er allemaal van de grond en welke partijen faciliteren hierin? Deze keer zijn we op bezoek in de Gemeente Heerenveen, waar in het dorp de Knipe een speeltuincommissie op een verlaten terrein een speeltuin en ontmoetingsplek realiseerde.

Het Meer

Tussen Heerenveen en het dorp de Knipe ligt het Meer, een stukje land dat er tot voor kort verlaten bij lag. Een goede plek voor een speeltuin, vond de speeltuincommissie vanuit Plaatselijk Belang, die zich al langer inzet voor een speelplek in deze kinderrijke buurt. De gemeente stemde in met de voorwaarde dat de bewoners verder alles zelf moeten regelen. Dat betekent het organiseren van geld, vergunningen en bouw.

 

“Wat ik zo mooi vind is dat in de speeltuin zowel kinderen spelen uit het dorp De Knipe als de wijk Skoatterwald.” Annie Stelma-Prikken Wijkmanager van de gemeente Heerenveen

De Knipe en Skoatterwald

De werkgroep kan rekenen op het enthousiasme van de buurtbewoners en krijgt ook de naastgelegen wijk in Heerenveen, Skoatterwald gemotiveerd om mee te doen met het plan. Het hele traject, van realisatie tot en met beheer en onderhoud wordt zelf georganiseerd.

 

Bûten Boartsje

Uiteindelijk lukt het om alles rond te krijgen. De werkgroep heeft zelf gezorgd voor sponsors waaronder de ANWB, Jantje Beton en de Rabobank. Op 29 september 2015 wordt de speeltuin geopend. In natuurspeeltuin ‘It Mar’ kunnen kinderen van alle leeftijden door een natuurlijke omgeving en speeltoestellen de natuur beleven.

 

Ontmoetingsplek

Het project is een succes omdat het echt vanuit de bewoners zelf is gekomen. Het plan is op verschillende momenten getoetst aan de wensen van de buurt.
De activiteiten om de speeltuin te realiseren hebben al geleid tot interactie tussen diverse wijkorganisaties, maar vooral ook tussen mensen. De speeltuin is nu al een jaar een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit verschillende wijken.

 

De knipe

Merel is altijd op zoek naar manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Want het is daar waar mensen elkaar ontmoeten dat er iets bijzonders kan ontstaan. Het zijn dan ook niet haar studies filosofie en journalistiek waar ze het meest van leert maar de plekken waar ze komt en de bijzondere mensen die ze daar spreekt. Met veel plezier is ze sinds 2016 projectleider bij Roeg & Roem

Bekijk al onze bloggers