Roeg & Roem werkt op eigenzinnige wijze aan de ruimtelijke praktijk en het samenleven in de noordelijke roemte. Uniek aan Roeg & Roem is het veelzijdige netwerk waar organisaties zich bij aansluiten om zich samen in te zetten voor het Noorden. Wij helpen ze stappen te zetten in grote en kleine vraagstukken. Stap ook buiten het gebaande pad en sluit je aan!

Hoe doen we dat?

Mensen samenbrengen rond actuele thema’s in stad en land is onze kracht. Tijdens prikkelende bijeenkomsten wordt kennis en ervaring gedeeld en reiken we innovatieve ideeën en inspirerende voorbeelden aan. Met frisse denksessies en workshops over actuele thema’s blijven we aangehaakt bij wat er speelt in onze dorpen en wijken en bouwen we dossiers op.

Voor wie?

Stichting Roeg & Roem is er voor íedereen die zich in wil zetten voor de ruimtelijke praktijk en het samen leven in de noordelijke dorpen en wijken. Dit kan vrijblijvend of sluit je (met je organisatie) aan bij ons netwerk van FANs en supporters.