Roege Bloggers

Agnes Nanninga

Agnes Nanninga is als denker en doener bezig met sociale innovatie. Ze werkt als adviseur bij innovatieve projecten en staat daarnaast als sociaal onderneemster zelf ook met de poten in de klei. Het allerliefste schrijft ze en dat doet ze vanaf nu ook voor Roeg&Roem. Die paarse laarzen passen haar wel!

Anne-Krijn Piersma

Annemarie van Dijk

Volgens Annemarie bereik je dingen samen. Ze brengt mensen bij elkaar, om samen creatieve oplossingen te verzinnen. Annemarie voelt zich betrokken bij de Noordelijke Roemte en gaat graag op verkenningstocht. Dit doet ze ook in het Universiteitsmuseum, waar ze kinderen enthousiasmeert en inspireert voor natuur en wetenschap. Bewonersparticipatie en duurzaamheid gaan haar vooral aan het hart.

Annette Barelds

Deze architect is doortastend, creatief en resultaatgericht. Een goede leefomgeving is waar het volgens haar om draait, helemaal wanneer dit samenkomt op ruimtelijk én sociaal vlak. Annette was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem en nu werkzaam als architect bij TWA architecten.

Bert Moormann

Bert Moormann is directeur Wonen bij woningcorporatie Domesta. Met een bedrijfskundige blik en een gezonde dosis creatief ondernemerschap legt hij verbindingen die bijdragen aan het leefbaar houden van de wijken en dorpen in het werkgebied van Domesta.

Bert Viel

Teamleider Communicatie bij Veiligheidsregio Groningen. Al meer dan 15 jaar werkzaam als communicatieadviseur en -manager. Mijn interesse gaat vooral uit naar de rol van nieuwe media in strategische communicatie van organisaties.

Daan Kingma

Wanneer organisaties zoekende zijn, komt Daan om de hoek kijken. NIet met een zak goud, maar met ideeën helpt hij graag verder. Als adviseur voor Groninger Dorpen werkt hij samen met bewonersgroepen ideeën uit. Als projectleider bij Roeg en Roem gaat hij met organisaties aan de slag.

Dien Wiersma

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Diet Hensums

Diet is adviseur bij KAW. Zorgen voor vitaliteit in gemeenschappen en organisaties die veranderingen aan kunnen en energie genereren is haar drive.

Hans Scheer

Hans is adviseur strategie en beleid bij de woningcorporatie Woonservice.

Hein de Haan

Hein is coördinator Leefbaarheid bij Lyaemer Wonen en PvdA raadslid in de gemeente Leeuwarden.

Jan Pieter Koppert

Jan Pieter Koppert is planoloog en werkzaam bij Squarez. Voor Roeg en Roem blogt hij over transformatie- en herbestemmingsprocessen in vastgoed.

Jan van der Bij

Jan van der Bij, adviseur bij CMOSTAMM, is expert op de terreinen wonen en regionale en lokale economie en het opstellen van streekvisies.

Jolanda Lubberts - Admiraal

Jolanda Lubberts-Admiraal heeft als jonge gebiedscoördinator bij de gemeente Emmen een frisse blik op ontwikkelingen in de gebieden. Met haar enthousiasmerend vermogen verbindt zij in 3 wijken en 2 dorpen initiatieven met elkaar voor het verbeteren van de leefkwaliteit van deze wijken en dorpen.

Karin Eijer

Katrien Dresscher

Katrien is één van de initiatiefnemers van Westerwijterd Erbij. Samen maken de bewoners met elkaar het dorp Westerwijtwerd bloemrijker en daarmee bij- en vlindervriendelijk. Ze poten bollen, zaaien de bermen in met wilde bloemenmengsels, organiseren activiteiten en willen uiteindelijk zelfs eigen bijen houden. Westerwijtwerd Erbij is één van de finalisten van de Duurzame Dorpen Verkiezing 2014.

Kees de Graaf

Kees de Graaf is stadsgeograaf, freelance tekstschrijver [Studio Platz] en correspondent voor gebiedsontwikkeling.nu en ArchiNed. Hij blogt voor Roeg en Roem over architectuur, stedenbouw en gebiedsontwikkeling in dorp en stad.

Lorette Verment

Lorette werkt onder de naam de Groene Burger aan lokale oplossingen in het licht van transitieprocessen in de maatschappij. Lorette is graag degene die inspireert, ondersteunt en het duwtje in de rug geeft om het platteland nog mooier te maken. In haar vrije tijd tijd werkt ze in haar dorp Stedum in de dorpstuin en het dorpsbos.

Marieke Zomer

Marieke Zomer is wijkcoördinator bij Nijestee. Ze houdt van aan-, op- en doorpakken. Ze staat open voor ideeën van bewoners en haalt energie uit de contacten met bewoners

Mark Sekuur

Mark Sekuur is freelance sociaal geograaf en fotograaf. Hij is continu op zoek naar plekspecifieke oplossing waarin de mens centraal staat.
Voor Roeg en Roem blogt hij over sociaalruimtelijke onderwerpen zoals leefbaarheid en (de gevolgen van) bevolkingskrimp.

Marleen van der Werff

Volgens Marleen komen de beste ideeën uit de mensen zelf. Vanuit deze insteek begeleidt ze veranderprocessen in onze woon- en werkomgeving. Ze is thuis in thema’s als wonen, openbare ruimte, voorzieningen, lokale zorg en leefbaarheid. Met haar bureau ‘participatie en co-creatie’ werkt ze voor verschillende opdrachtgevers.

Mathilde Pruntel

Mathilde was in 2014 trainee bij Roeg & Roem.

Mayke Zandstra

Gedreven, verbindend en inhoudelijk thuis in zowel het sociale als het fysieke domein. Was van 2012 tot 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Merel Melief

Merel is altijd op zoek naar manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Want het is daar waar mensen elkaar ontmoeten dat er iets bijzonders kan ontstaan. Het zijn dan ook niet haar studies filosofie en journalistiek waar ze het meest van leert maar de plekken waar ze komt en de bijzondere mensen die ze daar spreekt. Met veel plezier is ze sinds 2016 projectleider bij Roeg & Roem

Mette Wijling

Mette is graag een bruggetje en verbind op een verfrissende manier verschillende organisaties, culturen, plannen en mensen met elkaar. Met veel plezier vervult ze de rol van frisse luis in de pels op thema’s als leefbaarheid en participatie. Mette was in 2015 projectleider bij Roeg & Roem.

Petra de Braal

Petra de Braal is projectleider van DEEL& Ulrum. DEEL& Ulrum ondersteunt de bevolking van Ulrum bij het toekomstbestendig maken van hun dorp middels drie concrete opgaves: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. Daarbij worden ze ondersteund door een bont gezelschap aan experts van buitenaf. Voor Roeg en Roem blogt ze over de voortgang van dit project.

Petra Mast

Pieter Bregman

Directeur woningcorporatie Nijestee in Groningen. Maatschappelijk betrokken volkshuisvester, spreker, blogger

Ronald Mulder

Ruben Bouwman

Ruben is cultureel geograaf, heeft als onderzoeker gewerkt bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, en werkt nu als Adviseur Samenlevingsopbouw bij Vaart Welzijn in Assen.

Sjoukje Veenema

Sjoukje Veenema is werkzaam als ontwikkelaar bij woningcorporatie Lefier waar ze o.a. werkt aan de wijkvernieuwing Gorecht West in Hoogezand. Verder is ze zelfstandig ondernemer @ Ruimtekracht voor advisering en ondersteuning van opdrachtgevers met een ruimtevraag.

Theo Adema

Adviseur stads- en dorpsvernieuwing bij KAW. Ik hou niet van rapporten die onder in de la verdwijnen of oeverloze discussies. Mijn passie is om in dorpen, wijken en buurten werken aan echte verbetering en verandering door ook echt te DOEN.

Wietske Schober

Aangesloten FANS