Het Spitsuurtje van 3 november ging voor de derde keer dit jaar over Nul op de meter. Of beter gezegd, wat kan er beter? Technisch gezien kan een Nul op de meter-woning worden gegarandeerd. Maar het is de huurder en zijn gedrag die uiteindelijk de hoogte van de rekening bepaalt. En dat is niet altijd nul, weten we ondertussen. Tijd om meer inzicht te krijgen in energie en gedrag. Sarbine Rozema huurt een Nul op de meter-woning bij Woonborg. Een hele overgang na jaren in een tochtige woning te hebben gewoond. Carina Wiekens van de Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar energie en gedrag. Hoe kunnen we deze inzichten gebruiken voor het verbeteren van het Nul op de meter proces en concept? Het leidde tot een inspirerend uurtje!

Van tochtige doos naar sauna

Woonborg kan zich geen betere ambassadeur wensen dan Sarbine. Enthousiast en gedreven vertelde ze over wonen in een Nul op de meter-woning. Ondertussen is het haar tweede natuur, stemt ze het draaien van de was af op het weerbericht en ziet ze besparen als een sport. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat zij en haar gezin terugkeerden in de gerenoveerde woning had ze dagen het gevoel in een sauna te leven. Er was geen verwarming om de sokken op te drogen. En zo waren er nog wel meer, schijnbare kleine dingen, waar ze tegenaan liep. Haar verhaal gaf handvatten om het (communicatie)proces te optimaliseren.

Duurzame verandering en autonomie

Carina Wiekens vertelt in haar presentatie over het belang om mensen niet te verleiden tot deelname aan Nul op de meter door. Als corporatie wil je liever dat de huurder hier bewust voor kiest. Een bewuste verandering is namelijk duurzamer en beter bestand tegen tegenslag. Als het even tegenzit, blijven ze makkelijker aangehaakt. Ander interessant aspect is om huurders niet als losse huishoudens te benaderen, maar als groep. Los van onderlinge steun en kennisuitwisseling rond Nul op de meter, kan het groepsgevoel aantrekkingskracht hebben. Carina bevestigt dat monitoring belangrijk is, maar geeft aan dat niet alle pijlen hier op gericht moeten worden. Uiteindelijk is vertrouwen in technologie en in de deelnemende partijen bepalend voor de ervaringen en het gedrag, zo blijkt uit onderzoek voor PowerMatching City.

Tevreden huurders

Nul op de meter is in de basis een waardevol concept. Maar nu de eerste woningen gerealiseerd zijn, blijkt dat er na het ‘vertimmeren’ toch een aantal gaten vallen. Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich om de huurder te begeleiden, niet elke corporatie neemt deze rol op zich. Met als gevolg ontevreden huurders en dus negatieve publiciteit voor Nul op de meter. En hoe zit het met de data die nodig is voor monitoring? Deze gegevens zijn in handen van de aannemer/ installateur. Hoe krijgen corporaties deze data (betaalbaar) vrij om in te zetten als communicatiemiddel richting huurders en hoe tackel je dit met de beperkingen van de privacywet?

Genoeg reden om met elkaar het Nul op de meter concept en proces verder te optimaliseren. De gedreven deelnemers van het Spitsuurtje pakken in ieder geval de handschoen op! Ook aanhaken? Laat het ons weten!

Meer lezen?

Lees dan de artikelen die eerder over Nul op de meter, wat kan er beter zijn gepubliceerd.

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers