Een vraag uit het netwerk, een lekker broodje en 90 minuten. Dat zijn de vaste ingrediënten van het Spitsuurtje. In klein gezelschap buigen we ons over een vraag, uitdaging of dilemma uit het werkveld. De veelzijdigheid van het netwerk van FANs en supporters biedt enerzijds andere (prikkelende) invalshoeken. Anderzijds spreek je collega’s die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. De roege versie van een expertmeeting! Van Wijnen schakelde het Spitsuurtje in voor de vraag Nul op de meter, wat kan er beter?

Meer dan een technisch verhaal

De afgelopen jaren is Nul op de meter een vertrouwde term geworden. Bij een Nul op de meter-woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans, de som van de opwekking en verbruik is dus nul. En daar ligt meteen de crux. Technisch gezien kan je dit garanderen maar het gedrag van de bewoners zal uiteindelijk de energierekening bepalen. In coaching van de bewoners is winst te halen. Welke rol ligt hier voor de betrokken partijen?

Nul op de meter én aardbevingsbestendig

Bouwkeet 3 aan de Jonkerslaan in Appingedam was donderdag 23 juni de verzamelplek. Hier renoveert Van Wijnen woningen van Mareland, nul op de meter én aardbevingsbestendig, zo vertelt Balster Topper. Deze laatste ingreep valt onder de pilot van het Centrum voor Veilig Wonen en is ingrijpender dan alleen een Nul op de meter-aanpassing. Beide opgaves brengen echter naast een technische ook een sociale en communicatieve uitdaging met zich mee.

De huurder centraal

Voor beide ingrepen stelt Van Wijnen in haar aanpak de huurder centraal. Als deze tevreden is, is de opdrachtgever dit ook. Zo vinden zo veel mogelijk handelingen buitenshuis plaats en worden bewoners in de communicatie nauw betrokken, hierin speelt ook de corporatie een rol. Alle stappen zijn inzichtelijk, waar kan wordt de bewoner keuze geboden, er wordt met de bewoner samengewerkt en wat betreft het bouwproces worden er afspraken gemaakt. Voor de renovatie zien veel bewoners tegen het project op, maar achteraf zijn de reacties positief.

Beter op de meter

Van Wijnen werkt onder andere met het concept Fijn Wonen, waarvan een prototype is te bewonderen in Gorredijk. Een zelfde soort concept, maar onder een andere noemer. Woningen krijgen een nieuwe schil, gaan ‘all-electric’ en de installatie wordt aan de buitenkant geplaatst. De huizen zijn duurzamer, de bewoners ervaren meer comfort, zijn minder tot niet afhankelijk van grote leveranciers en krijgen inzicht in hun energiegebruik. Maar nul op de meter zal het echter nooit helemaal worden. Méér zullen ze in ieder geval niet gaan betalen, maar het is belangrijk de juiste verwachtingen te scheppen. Beter-op-de-meter was daarom een passender naam geweest.

Wordt vervolgd...

Nazorg is belangrijk. Voor het ‘Fijn Wonen’ concept zoekt Van Wijnen samenwerkingen met verschillende partijen. Allen conformeren zich aan de prestatiegarantie van 25 jaar die ze bewoners bieden. Met het ‘Fijn Wonen-concept’ heeft Van Wijnen een deel van de oplossing in handen,  maar juist over de nazorg wilde Balster Topper graag met de aanwezigen van gedachten wisselen. Door de indrukwekkende rondleiding over de bouwplaats waren de 90 minuten zo maar voorbij en kreeg de vraag niet de brainstorm die het verdiende. Daarom krijgt dit Spitsuurtje na de zomer een vervolg.

Meer weten over het ‘Fijn Wonen’ concept of wil je aanhaken bij het volgende Spitsuurtje? Stuur ons dan een mailtje.

Ook onderdeel van ons netwerk worden?

Roeg & Roem biedt jou en je organisatie een passend platform waar jij je netwerk kan uitbreiden en inspiratie op kan doen rondom thema’s als leefbaarheid, bewonersinitiatieven, krimp en wonen. Het FANschap staat open voor alle organisaties betrokken bij het wonen en werken in leefbare wijken en dorpen. Voor bewoners(organisaties) en zzp’ers bieden we het SUPPORTERschap. Samen werken we aan leefbaarheid in de noordelijke roemte!

Volgens Dien maak je plannen niet achter je bureau. Daarom gaat ze graag op pad om te horen en zien wat er speelt in de noordelijke roemte. Ze heeft haar eigen studio voor sociaal ruimtelijke vraagstukken en werkt sinds 2015 als projectleider bij Roeg & Roem. Dien verbindt en prikkelt en denkt graag buiten gebaande paden.

Bekijk al onze bloggers