Wat maakt dat het ene burgerinitiatief slaagt en het andere niet? Derdejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener van de NHL hebben onderzoek gedaan naar succesfactoren van een burgerinitiatief in het dorp Reduzum. Hieruit zijn een rapport, een hand-out en een heel handig filmpje voortgekomen. Hieronder de tips op een rij.

Kijk voor meer informatie op de website van de Friese Dorpentop of neem contact op met Dr. Dirk Willem Postma via dirkwillem.postma@nhl.nl.

1. Het idee

Er is iemand die iets toe wil voegen of iets mist binnen een wijk/dorp.

Bijvoorbeeld: Een veilige plek om buiten te kunnen spelen voor de kinderen. (speeltuin)

2. Gemeenschappelijk belang

Het idee wordt gedeeld en er zijn meer mensen die er hetzelfde over denken. Hier ontstaat een groepsbelang.

Bijvoorbeeld: Een vader deelt zijn idee met andere ouders bij de school en deze zijn het met hem eens.

3. Visie/plan

Een aantal bewoners besluiten om samen te komen en een concreet plan uit te werken waarmee ze naar de gemeente of een instantie kunnen gaan.

Bijvoorbeeld: De vader en twee andere ouders komen samen en besluiten dat in ruil voor een speeltuin ze een tegenprestatie willen leveren en gaan hiermee naar de gemeente.

4. Financiering

Omdat er een concreet plan is zijn instanties of gemeentes vaak sneller bereid mee te werken en een budget vrij te maken.

Bijvoorbeeld: In overleg met de gemeente nemen de initiatiefnemende ouders het groen in de wijk over zodat er geld vrijkomt om de speeltuin te realiseren.

5. Transparantie

Het plan en de manier om budget vrij te maken moeten ten allen tijde uitgelegd worden aan de mensen die hetzelfde belang hebben. Zo is er duidelijkheid over hoe alles gerealiseerd kan worden en weet iedereen wat er moet gebeuren. Op deze manier kunnen de mensen ook gelijk enthousiast gemaakt worden.

Bijvoorbeeld: Een bijeenkomst in een buurthuis waar het complete plan en de financiering gepresenteerd worden en er gelijk een mogelijkheid is voor bewoners om zich aan te sluiten.

6. Saamhorigheid

Doordat er met een groep een idee ontstaat wordt er ook gelijk samenhang gecreëerd. Dit komt omdat de mensen met de neuzen dezelfde kant opstaan en hetzelfde doel voor ogen hebben. Hierdoor wil men voor elkaar werken.

Bijvoorbeeld: Doordat iedereen enthousiast gemaakt is over het plan het groen over te nemen zijn er genoeg bewoners die daar samen aan willen werken. Zo ontstaat er een groep mensen die met én voor elkaar wil werken

7. Organisatie

De mensen die samen het plan bedacht hebben en de mensen die zich hierbij aangesloten hebben weten nu hoe er iets bereikt kan worden. Met dit in gedachten ontstaat er een kerngroep van mensen die vaker een initiatief kunnen starten.

Bijvoorbeeld: De bewoners die met het plan naar de gemeente zijn gegaan concluderen dat er vaker iets bereikt kan worden en vormen een kerngroep.

8. Waardering

De mensen die bij het initiatief betrokken zijn krijgen waardering voor datgene wat ze doen en dat wat ze gerealiseerd hebben.

Bijvoorbeeld: De ouders waarvan hun kind in de speeltuin kan spelen zijn blij met de initiatiefnemers en leren elkaar en elkaars inzet steeds meer waarderen.