Waarheen, waarvoor met de wijkvernieuwing vraagt Theo Adema, adviseur van KAW, zich hardop af. Volgens hem bevinden we ons in een tijd waarin de omstandigheden er allemaal naar zijn om op dit gebied een grote slag te slaan. In de kRoeg & Roem op donderdag 27 november gingen de aanwezige experts aan de hand van vier stellingen met Theo’s vraag aan de slag. Mijn conclusie? We moeten belanghebbenden meer verleiden, maar wijkvernieuwing is momenteel gewoon niet sexy genoeg.

Moeilijke woorden, maar wat houden ze in?

De termen die we nu gebruiken zoals verduurzaming, wijkvernieuwing, cofinanciering etc. zijn ingewikkelde begrippen. Is wijkvernieuwing alleen het stapelen van stenen (de fysieke kant) of ook de sociale kant (het inzetten van wijkvernieuwing waardoor je bepaalde “probleem” straten kunt aanpakken)? En wat versta je onder verduurzaming: is dat alleen het toepassen van energetische maatregelen of nemen we de vergroening van de leef- en woonomgeving hier ook in mee? Het wordt tijd voor meer heldere, duidelijkere en aantrekkelijkere termen. Zodat iedereen ook weet waar je het over hebt.

Voor wie doen we het eigenlijk?

Als professionals (Theo sprak van DE gemeente en DE woningcorporatie) zijn we allemaal van mening dat wijkvernieuwing goed is en dat verduurzaming broodnodig is. Want de woonlasten worden in de toekomst vanwege verschillende redenen steeds hoger. Als we het over woonlasten hebben praten we over de huurlasten en over de kosten voor energie (gas, elektra). Hier bedenken we verschillende oplossingen voor, zoals “Nul op de meter” projecten en “Hoogspringers”. Een richting die voor woningcorporaties qua regelgeving nog onzeker en onduidelijk is. En daarbij komt dat DE woningcorporatie steeds minder mag. DE gemeente bijvoorbeeld probeert bewoners bewust te maken van de mogelijkheden, zoals de gemeente Groningen doet via Groningen woont slim. Allemaal mooie initiatieven, die ook zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken en uit te voeren. Maar ze komen wel van bovenaf.

Zoek de kracht onderop!

Eigenlijk willen we het liefst dat de wens bij de bewoners zelf vandaan komt, want wat willen zij eigenlijk? Waar liggen voor hen de prioriteiten? En niet onbelangrijk, wat willen ze hier zelf aan bijdragen (hetzij financieel, hetzij in denk- of daadkracht)?

In Groningen zie we al een beweging van enthousiaste bewoners die projecten beginnen waarbij verduurzaming centraal staat (denk alleen al aan al die moestuinen die momenteel uit de grond schieten en Grunneger Power). Soms lukt het door het bundelen van bewonerskrachten ook aansluiting te vinden bij DE woningcorporatie voor het toepassen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Tegen een kleine huurverhoging kan er vaak al een flinke slag worden gemaakt. Maar wat niet werkt, is het “opleggen” van maatregelen. Natuurlijk heb je als DE gemeente of als DE woningcorporatie bepaalde doelen, maar het begint met de bewoner zelf. Hoe maak je deze bewust en verleidt je deze bewoner tot initiatief/deelname op het gebied van verduurzaming of wijkvernieuwing? En vergeet hierbij niet dat jij ZELF ook bewoner bent. Net als al die ondernemers, specialisten, studenten en alle andere bewoners van jouw dorp of stad. Al die bewoners weten met zijn allen veel en kunnen, mits gemotiveerd, heel veel voor elkaar krijgen. En daarbij kunnen ze ongetwijfeld wel een beetje hulp bij gebruiken van de professional.

Een avond brainstormen is niet genoeg; vervolg in de broedplaats wijkvernieuwing!

Bij het zoeken naar de nieuwe wijkvernieuwing is het volgens de deelnemers van de kRoeg & Roem van belang om:

Tijd voor de wijkvernieuwing om zichzelf opnieuw uit te vinden!  Het kan toch niet anders dan dat er andere, nieuwe partijen opstaan die de wijkvernieuwing op een vernieuwende manier op gaan pakken?

Marieke Zomer is wijkcoördinator bij Nijestee. Ze houdt van aan-, op- en doorpakken. Ze staat open voor ideeën van bewoners en haalt energie uit de contacten met bewoners

Bekijk al onze bloggers